Najbliższe imprezy WMK:

przejazd marcowy Warszawskiej Masy Krytycznej

piątek, 27 marca, godzina 19:00, Plac Zamkowy

WIĘCEJ...


Nocna Masa Krytyczna

2 sobota miesiąca 2020, godzina 24:00, pl. Zamkowy

WIĘCEJ...


Spotkanie organizacyjne

Spotkania organizacyjne odbywają się w tydzień przed przejazdem, z reguły we czwartki, o godzinie 19, w siedzibie Zielonego Mazowsza, Koszykowa 67 domofon 21;

WIĘCEJ...


 

NASTĘPNA MASA ZA:

Lista informacyjna